Política de privacitat

AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, SA respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris, i el secret i la seguretat de les dades, de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de les quals AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, SA és responsable compleix amb la normativa referida. 

 

AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, SA només obté les dades personals per al seu tractament, quan siguin adients, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin obtingut. Per accedir als continguts de les pàgines web de VERI, l’usuari ha de ser major d’edat. L’usuari manifesta que les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, SA els canvis que es produeixin en aquestes dades.

 

Per aquest motiu, AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, SA informa els usuaris dels principals extrems sobre la seva política de privadesa:

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, S.A Crta. Pont de Suert s/n, 22470 Bisaurri – OSCA

DADES DE CONTACTE:

932909200

solicitud@infoclientes.com.

+ INFO

FINALITAT

1.    ATENDRE LES PETICIONS D’INFORMACIÓ, CONSULTES I SOL·LICITUDS QUE L’USUARI FORMULI A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB.

LES DADES PERSONALS PROPORCIONADES ES CONSERVEN MENTRE L’USUARI (I) NO EN SOL·LICITI LA SUPRESSIÓ O RECTIFICACIÓ, (II) NO S’OPOSI AL TRACTAMENT O, (III) EN AQUELLS CASOS EN QUÈ ES REQUEREIX LA SEVA AUTORITZACIÓ, NO RETIRI EL SEU CONSENTIMENT. EN QUALSEVOL CAS, COM A MÀXIM ES CONSERVEN BLOQUEJATS DURANT UN TERMINI ADDICIONAL DE 3 ANYS, PER ATENDRE POSSIBLES RECLAMACIONS.

2.    ENVIAR INFORMACIÓ, PUBLICITAT, OFERTES, BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL DE PRODUCTES, SERVEIS I ACTIVITATS PRÒPIES EN L’ÀMBIT DEL SECTOR D’ALIMENTACIÓ I BEGUDES PER QUALSEVOL MITJÀ, INCLÒS L’ELECTRÒNIC (CORREU ELECTRÒNIC O MITJANS EQUIVALENTS, COM ARA SMS PER A TELÈFONS MÒBILS, ETC.).

3.    GESTIONAR LES COMPRES QUE L’USUARI FACI A LA WEB D’AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, AIXÍ COM LA PARTIPACIÓ DE L’USUARI EN CONCURSOS I PROMOCIONS.

4.    ANALITZAR I ELABORAR PERFILS COMERCIALS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓ FACILITADA, PER OFERIR A L’USUARI PER QUALSEVOL MITJÀ CONTINGUTS PROPIS D’AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI QUE SIGUIN DEL SEU INTERÈS, UTILITZANT TÈCNIQUES AUTOMATITZADES TENINT EN COMPTE EL SEU HISTORIAL DE COMPRES I NAVEGACIÓ EN EL NOSTRE WEB PER REALITZAR PUBLICITAT DIRIGIDA I MÀRQUETING DIRECTE.

LEGITIMACIÓ

LA BASE LEGAL PER ALS TRACTAMENTS 2 I 4 ÉS EL CONSENTIMENT DE L’USUARI. 
ES POT RETIRAR EN QUALSEVOL MOMENT, SENSE QUE AIXÒ AFECTI LA LICITUD DEL TRACTAMENT REALITZAT PRÈVIAMENT.

 

EL TRACTAMENT 3 ÉS NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE.

 

PER AL TRACTAMENT 1, LA BASE LEGAL ÉS L’INTERÈS LEGÍTIM QUE TENIM A AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI PER ATENDRE LES PETICIONS QUE REBEM.

 

EN TOTS ELS CASOS, TRACTARÍEM EL NOM I ELS COGNOMS, EL CORREU ELECTRÒNIC I SI L’USUARI ÉS MAJOR D’EDAT.

 

D’ACORD AMB EL REGLAMENT GENERAL EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES, HEM FET EL QUE ES CONEIX COM A PROVA DE SOSPESAMENT. ES TRACTA D’UNA ANÀLISI INTERNA PER CONFIRMAR QUE EL NOSTRE INTERÈS LEGÍTIM NO PERJUDICA ELS INTERESSOS DELS NOSTRES USUARIS EN LA PROTECCIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS. EN RESUM, QUE LA SEVA PRIVADESA NO RESULTA PERJUDICADA. 

 

COM A CONCLUSIÓ, ENTENEM QUE PREVAL EL NOSTRE INTERÈS A REALITZAR AQUEST TRACTAMENT PER RESPONDRE ELS SEUS POSSIBLES DUBTES, CONSULTES I PETICIONS. A MÉS, NOMÉS S’UTILITZEN DADES QUE HAGI FACILITAT DIRECTAMENT EL MATEIX USUARI.

 

EN TOT CAS, L’USUARI TÉ DRET A OBTENIR MÉS INFORMACIÓ, I TAMBÉ A EXERCIR EL SEU DRET D’OPOSICIÓ I NEGAR-SE A AQUESTS TRACTAMENTS.

DESTINATARIS

AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, SA NO CEDEIX DADES PERSONALS DE LA SEVA RESPONSABILITAT A CAP ORGANITZACIÓ COMERCIAL DE TERCERS QUE PRETENGUI UTILITZAR-LES PER A ACCIONS DE MÀRQUETING DIRECTE, EXCEPTE EN EL CAS QUE L’USUARI HO AUTORITZI EXPRESSAMENT.

AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, SA TAMBÉ POT COMUNICAR LEGÍTIMAMENT LES DADES PERSONALS ALS ENCARREGATS DE TRACTAMENT PER A L’EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE O PRESTACIÓ D’UN SERVEI A VERI. PER FER-HO, ELS ENCARREGATS DE TRACTAMENT HAN DE SEGUIR LES INSTRUCCIONS DE VERI EN TOT MOMENT I GARANTIR ELS MATEIXOS NIVELLS DE SEGURETAT.

DRETS

L’USUARI TÉ DRET A:


-    SOL·LICITAR L’ACCÉS A LES SEVES DADES PERSONALS QUE S’ESTAN TRACTANT I REBRE AQUESTA INFORMACIÓ PER ESCRIT A TRAVÉS DEL MITJÀ SOL·LICITAT.

-    SOL·LICITAR LA RECTIFICACIÓ DE LES DADES PERSONALS INEXACTES O, SI ÉS EL CAS, SOL·LICITAR-NE LA SUPRESSIÓ QUAN, ENTRE ALTRES MOTIUS, LES DADES JA NO SIGUIN NECESSÀRIES PER A LA FINALITAT PER A LA QUAL ES VAN RECOLLIR.

-    SOL·LICITAR LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.

-    OPOSAR-SE AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN SIGUI PROCEDENT.

-    LA PORTABILITAT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN EL TRACTAMENT ESTIGUI BASAT EN UN CONSENTIMENT I ES PORTI A TERME. 
-    RETIRAR EL CONSENTIMENT.
-    RECLAMAR DAVANT DE L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES. 
L’USUARI POT EXERCIR ELS DRETS INDICATS ANTERIORMENT A TRAVÉS DE L’ADREÇA DE CORREU POSTAL SEGÜENT:


AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, SA
A. DEPARTAMENT D’ORGANITZACIÓ I SISTEMES (RESPONSABLE LOPD)
C/ ROSSELLÓ, 515. 08025 BARCELONA.

 

TAMBÉ ÉS VÀLIDA LA COMUNICACIÓ REALITZADA PER L’USUARI A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: privacidad@aguapirinea.es
 

 

AGUAS DE SAN MARTÍN DE VERI, SA us assegura la confidencialitat de les vostres dades personals i us en garanteix la seguretat, per la qual cosa adopta les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

El lliurament de dades personals és absolutament voluntari per part de l’usuari, si bé la manca de determinades dades o respostes a preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que es presentin a l’usuari pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals s’han sol·licitat les dades de caràcter personal. En aquest cas, VERI ha d’informar del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.